Informujemy, że składka członkowska na rok 2019 zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 roku pozostaje bez zmian i wynosi 320 złotych.

Natomiast zmianie o 6 złotych uległa kwota składki na ubezpieczenie. Wynika to ze zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisku, tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy, gdzie gwarantowana kwota odpowiedzialności ustalona została na 10 tys. złotych.

Łączna kwota składki członkowskiej na rok 2019 wynosi 363,00 złote, a składki ulgowej 203,00 złote.