PRZEDSTAWIAMY SKŁAD PREZYDIUM Naczelnej Rady Łowieckiej!

Skład Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej przedstawia się następująco:
Prezes Rafał Malec (okręg bielski)
Zastępcy prezesa:
Andrzej Hinc (okręg gdański),
Antoni Przybylski (okręg pilski),
Radosław Cywiński (okręg piotrkowski)
Andrzej Skibiński (okręg zielonogórski).

Powołano także Komisję Statutową oraz Rzecznika dyscyplinarnego, którym został Dariusz Bereza.