Każdy przypadek blokowania polowania należy niezwłocznie zgłosić właściwemu terytorialnie ZO.