Ks. Sylwester Dziedzic to prezbiter diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Jest absolwentem Wydziału Teologicznego w Tarnowie i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. To autor m.in. artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii dogmatycznej i mariologii.

Ks. Dziedzic jest członkiem PZŁ (Okręg Tarnowski) i kapelanem koła łowieckiego „Naddunajeckie” w Żabnie. Od dwóch lat jest współredaktorem kwartalnika „Łowiec Tarnowski”, wydawanego przez ZO PZŁ w Tarnowie. Już drugą kadencję pełni funkcje jako Członek Okręgowych Komisji PZŁ w Tarnowie: Komisji Strzeleckiej i obecnie, już jako przewodniczący, Komisji Promocji, Etyki i Tradycji Łowieckiej. Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 170/2019 z dnia 25 maja 2019 r. powołany został w skład Komisji Promocji Łowiectwa NRŁ.

Uchwałą nr 7/384/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 8 października 2019 r. podczas 384 Zebrania Plenarnego KEP odbywającego się w Warszawie na podstawie art. 19 Statutu KEP na wniosek Łowczego Krajowego PZŁ powołany został na krajowego kapelana Polskiego Związku Łowieckiego na pierwszą pięcioletnią kadencję. Uchwała KEP weszła w życie z dniem podjęcia.