Składki członkowskie na rok 2020 wynoszą:

– składka normalna 363,00 zł

– składka ulgowa 203,00 zł*

– składka seniorska 123,00 zł**

* składka ulgowa, w wysokości 50 % składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.

**Składka ulgowa ” seniorska” w wysokości 25 % składki normalnej przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.

Składki należy opłacać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Koła łowieckiego.

Członkowie niestowarzyszeni wpłacają składki bezpośrednio na konto ZO PZŁ nr 29 8642 1155 2015 1503 3563 0001, z podaniem w tytule wpłaty nazwiska i imienia oraz nr legitymacji członkowskiej.

Termin wpłaty składek na 2020 rok mija 31.12.2019 r.