STRZELECTWO

Doskonalenie umiejętności strzeleckich i obycia się z bronią jest celem i obowiązkiem każdego myśliwego i jest jednym z zadań Polskiego Związku Łowieckiego.

KYNOLOGIA

Kynologia to jedna z ważniejszych dziedzin leżących w zakresie bardzo szerokiego wachlarza zainteresowań Polskiego Związku Łowieckiego.

SZKOLENIA

Myśliwy ma możliwość rozszerzenia uprawnień do wykonywania polowania o możliwość polowania na samce zwierzyny płowej.

UROCZYSKO DIANY

Szanowne Panie, z myślą o Was powstał na naszym portalu mały zakątek zwany Uroczyskiem Diany.

ZAGRODA DZICZA

Myśliwy ma możliwość rozszerzenia uprawnień do wykonywania polowania o możliwość polowania na samce zwierzyny płowej.

KRYTERIA ODSTRZAŁU

Kryteria odstrzału samców zwierzyny płowej.