SKŁAD OSOBOWY ORŁ W PRZEMYŚLU
ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
OKRĘGOWA KOMISJA OCENY TROFEÓW W REJONACH HODOWLANYCH
REDAKCJA KWARTALNIKA „ŁOWIEC GALICYJSKI”
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
OKRĘGOWY RZECZNIK DYSCYPLINARNY
OKRĘGOWY SĄD ŁOWIECKI
KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH
OKRĘGOWA KOMISJA OCENY TROFEÓW ŁOWIECKICH
OKRĘGOWA KOMISJA KYNOLOGICZNA
OKRĘGOWA KOMISJA HODOWLANA I OCHRONY ŚRODOWISKA
OKRĘGOWA KOMISJA PRAWNA
OKRĘGOWA KOMISJA STRZELECKA
OKRĘGOWA KOMISJA ETYKI I TRADYCJI